Helga Pyykönen

Helgan testamentissa on eroja verrattuna Saarelaisten tarinoita kirjassa saatuihin tietoihin kts.muistelmia. Siinä kirjassa mainitaan 4 lasta, tämän mukaan lapsia ei ollut. Olisivatko olleet eri äidille?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förekommo Niels Nielsson Pechkoin medh sin hustru Helga Sigfredzdotter Pykötär från Kylöinlax, och berättade huru som dhe hafwa sin emellan slutit och af giordt, att hwilkendere af dem skulle hwar annen öfuerlefwa den samme skall den ringe Ägendom som dhe då Äga kunna, och dhe medh Arbeth och slögdom sinom wunnit hafwa, Oqwaldt och Oförryckt fram för alle deres Slägt och förwanter niutha och behålla, emedhan dhe nu öfwer 20 Åhrs tijdh hafwe samman lefwat och inge barn tillhopa aflat, eij heller dett ringaste eftter sine Föräldrar eller annan Slächt Ärftt hafwa; som Nämbden alt detta sigh så i sanningh förhålle, betyge, hwilket opå deres begeren blef annoterat och dette__

Oikeuteen tuli Niels Nielsson Pechkoin vaimonsa Helga Sigfredzdotter Pyköttären (Pyyköttären) kanssa Kylänlahdesta ja kertoi, kuinka he ovat keskenään päättäneet ja sopineet, että kumpi tahansa heistä ensin kuolee, jäljelle jäänyt saa nauttia siitä vähäisestä Omaisuudesta ja pitää sen, minkä he silloin Voivat Omistaa, ja jonka he Työllä ja veistolla tai käsityöllä ovat itselleen saaneet, kenenkään Moittimatta ja Koskemattomana kaikkien heidän Sukunsa ja Heimolaistensa tieten ja nähden, koska he nyt yli 20 vuoden ajan ovat eläneet yhdessä ja koska he eivät ole yhtään lasta yhdessä siittäneet eivätkä myöskään vähintäkään määrää Vanhemmiltaan tai muulta Suvulta perineet; koska Lautakunta todistaa kaiken tämän olevan totta, se heidän vaatimuksestaan kirjattiin ylös ja tämä …

Comments are closed.