Pyykkö, Pyykkönen ja Pyykönen sukuseura ry

Tervetuloa Pyykkö, Pyykkönen ja Pyykönen Sukuseura ry:n sivuille

Vieraskirja/Quest book

Facebook: Pyykkö, Pyykkönen, Pyykönen Sukuseura ry

 

 

Sukuseuran päätehtävänä on tutkia Pyykköjen, Pyykkösten ja Pyykösten vaiheita ja historiaa saatavissa olevien tietojen pohjalta.
www.pyykko.fi kotisivulle kootaan ja arkistoidaan 100 vuotta vanhempia henkilötietoja, kuvia, karttoja, historiatietoja, lähdekirjallisuutta, muistelmia ja jne.

Tulevaisuudessa niin tutkijoilla kuin kuin suvustaan kiinnostuneilla on paikka, jossa voi vertailla tietojaan ja saada tutkimustietoa omasta
suvustaan. Tiedot löytyvät pääosin sukuseuran kotisivulta.

Ulkomailla asuvat ja muutkin sukuun kuuluvat saavat halutessaan yhteyden sukuseuraan e-maililla: kpyykko(at)gmail.com

 

 

The main mission of this genealogical society is to study the history of the Pyykkö, Pyykkönen and Pyykönen  families based on available data. Personal information over 100 years old, together with photos, maps, historical knowledge, bibliographies and memoirs will be gathered and archived on the www.pyykko.fi website.

In the future both researchers as well as people interested in their family tree will have a place where they can compare and acquire research data on their own family. This information can, for the most part, be found on the society’s website.

Expatriates as well as other family members are welcome to contact the society by e-mail: kpyykko(at)gmail.com

 

Родовое общество Пююккё

Основной задачей данного родового общества является изучение этапов развития и истории фамилий Пююккё, Пююккёнен и Пююкёнен  на основе исторических документов и фактов.

www.pyykko.fi на сайте по этому адресу собираются сведения и архивируются сведения не менее чем столетней давности. Это могут быть сведения о людях, фотографии, карты, исторические факты, воспоминания и т.д.

В будущем у исследователей, а также у людей просто заинтересованных в изучении родовых корней появится возможность сравнить имеющиеся сведения или получить новые факты и подтверждения о своих родовых корнях.
Все эти справки можно будет получить в большинстве своём на страницах сайта родового общества.
Люди, проживающие за границами Финляндии, а также все интересующиеся этим родом, могут связаться по е-майлу: kpyykko(at)gmail.com