Archive for the ‘Savo’ Category

Kangasniemen Historia 1

Ohessa Kangasniemen historia 1 (Antero Manninen) poimittuja mainintoja Pyykkösistä.

Kartta sivulta 34, kartassa nro:lla 43 (2 kpl) on Pyykkönen sukunimen esiintymiset Kangasniemellä. Juvan alueella oleva liittyy mahdollisesti Piikkeihin. Hirvensalmen yläpuolella oleva sijoittuu Puulasalmen tienoille, jonka lähistöllä sijaitsee myös Istruala.

Sivulta 30 mainitaan: Puulasalmen Pyykkösistä tietää tarina että he saattoivat jousillaan pudotella ikkunasta pyitä, ja he harrastivatkin pyiden pyyntiä ja kauppaa niillä niin innokkaasti, että he kaupungissa saivat sen johdosta Pyykkösten nimen. Lainaus H. Laitisen käsikirjoituksia SMY:n arkistossa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sivulla 70 mainitaan Niilo Laurinpoika Pyykkönen Istruala 1-2, Hirvensalmi Kuitulan kylä, joka kuului Pellosniemen hallintopitäjän Halilan neljänneskunnan Hirvensalmen kymmenkuntaan.

Sivulta 142 löytyy maininta tilojen siirtymisestä Hirvesalmesta Kangasniemelle 1850: Talolliset Paavo Pyykkönen vanhempi ja nuorempi ynnä Antti Pyykkönen (Puulasalmi nro:t 1 ja 2), Antti ja Tuomas Pyykkönen (Puulasalmi nro 3)…anoivat tilojensa siirtoa Kangasniemeen.

Sivu 155 mainitaan 1561 maanomistajissa anekin nro 201 Manninen, Pyykkönen, vuoden 1664 maanomistajista ei Pyykköstä löydy.

Sivu 458: PUULASALMI

Mainitaan 1645 laaditussa Pietari Brahen tilusten kartassa (s. 107). Brahelinnan läänin pohjoisimpana tilana. Asuma oli samannimisen salmen pohjoisrannalla, Puulasalmen maalla. V. 1647 annetun laamannituomion mukaan joutui Puulasalmelle puolet Persejoen maata: Toinen puoli jäi Unnukkalan silloin jakamattomalle tilalle. Alue oli siis ilmeisesti nykyisten Piipan ja Soipukan talojen vaiheilla. V. 1664 mainitaan Puulasalmen isäntänä Paavo Paavonpoika Pyykkönen. Kyläkuntajärjestyksen vakiinnittua tila tuli ensimmäisenä numerona kuulumaan Kuitulan kylään, kunnes siitä isojako- ja verollepanojärjestelyiden yhteydessä 1800-luvun alkupuolella muodostettiin oma, kolme numeroa käsittävä kylä.

Sivu 460, ensimmäinen säilynyt suomenkielinen perunpöytäkirja vuodelta 1832, jossa mainitaan lautamies Matts Pyköinen.

Sivulta 107 löytyvä kartta, jossa näkyy Puulasalmi.

 

 

Kangasniemi_Laitila

Olen laittanut tähän lähteet linkkinä, mikä ei välttämättä ole hyvä tapa, koska linkki voi aina muuttua. Toki linkin nimessä näkyy kirja mistä tieto löytyy mutta sivunumero puuttuu. Lisäksi nuo linkit tekevät tiedostosta varsin vaikealukuisen. Mutta niille jotka haluavat katsoa millaisesta lähteestä tieto löytyy, tästä löytyy muutamia esimerkkejä.

Read the rest of this entry »

Kangasniemi

Kangasniemellä ensimmäisenä Pyykkösenä on mainittu Niilo Laurinpoika Kangasniemen Istrualassa. Viipurin karjalaiset kotona ja maailmalla 1541-1620 Veijo Saloheimo.

Kangasniemeltä löytyy Juho Pyykkösen k. 27.8.1699 jälkeläisiä, Juhon sukunimi on kuolleiden kirjassa Pyykoin. Muita Pyykkösiä ei Kangasniemen kuolleista 1684-1715 löydy, joten Juho luultavammin on tullut jostain muualta, luultavammin Hirvensalmen Kuitulasta. Lisäksi Hirvensalmen Puulasalmelta siirtyi 1850 tiloja Kangasniemeen, mm. Puulasalmi 1-3 joissa kaikissa omistajina Pyykkösiä. Puulasalmi josta muodostettiin oma kylä 1800 luvun alussa, oli aikaisemmin Kuitula nro 1.

Antero Mannisen kirjasta löytyy muutamia mainintoja Pyykkösistä: Kangasniemen historia 1

 

Kangasniemen Laitilassa mainitaan 1701 henkikirjassa  Mattz Pykeins Ea (Laitiala  1)

Vuoden 1722 maakirjaan Laitiala nro 1:n isännäksi on merkitty Mikko Laitinen. Saman vuoden henkikirjaan isännäksi on merkitty Mikko Mikonpoika. Kirkonkirjojen perusteella Mikko Mikonpoika oli sukunimeltään Pyykkönen ja hänen äitinsä Valpuri Laitinen oli Mikko Martinpoika Laitisen tytär. Valpurin puoliso siis Juho Pyykkönen, Juhon sukunimi tuossa kuolleiden kirjassa muodossa Pyyköin joka myöhemmin vakiintui Pyykköseksi.

Nro 1 Kuupelo
Mikko Antinpoika Laitinen –1663-
Mikko Martinpoika Laitinen –1664-1701-
Mikko Mikonpoika -1704-1732-
Lauri Mikonpoika -1738-1744-
Tuomas Mikonpoika -1750-1770-

 

Kangasniemen Laitilan Pyykköset

 

Read the rest of this entry »

Savo

 

Kangasniemi

Ristiina

Ristiinan Pyyköt

Ristiinan Korholasta löytyy Sigfred Pyköin jonka jälkeläisten sukunimi muuttuu myöhemmin Pyykiseksi. Sigfred nimenä oli käytössä ainakin Kangasniemen Pyykkösillä, Utajärven Pyyköillä ja Nurmeksen Pyykösillä.

 

 

Taulu 1
1. Sippo Pyykoin k. 6.6.1758 Ristiina, Korhola.

Puoliso: Martta? Pakkanen?
Lapset:
Paavo Pyykin . Tauluun 2
Sippo Pyykoin . Tauluun 7
Esaias Pyykin , s. noin 1733. Tauluun 8
Jaakko Pyykoin , s. noin 1704. Tauluun 11

Rippikirja: http://www.digiarkisto.org/sshy/kirjat/Kirkonkirjat/ristiina/rippikirja_1754-1761_va10-15/26.htm.

Taulu 2
2. Paavo Siponp. Pyykin, (Taulusta 1, isä Sippo Pyykoin)

Puoliso: 23.12.1750 Greta Mikontr Pöntinen s. noin 1721 Ristiina, Parkatinniemi, k. 31.3.1799.
Lapset:
Margreta Pyykin s. Ristiina, Korhola nro 3.
Antti Pyykin , s. noin 1756 Ristiina, Korhola nro 3. Tauluun 3
Esaias Pyykin , s. noin 1771 Ristiina, Korhola nro 3. Tauluun 4
Magnus Pyykin , s. noin 1777 Ristiina, Korhola nro 3. Tauluun 6
Paul Pyykin s. noin 1780 Ristiina, Korhola nro 3, k. 3.1.1801.

Taulu 3
3. Antti Paavonp. Pyykin, (Taulusta 2, isä Paavo Pyykin) s. noin 1756 Ristiina, Korhola nro 3.

Puoliso: 27.12.1792 Leena Pehrdr. Rasa s. Ristiina, Rantakylä.

Taulu 4
3. Esaias Paavonp. Pyykin, (Taulusta 2, isä Paavo Pyykin) s. noin 1771 Ristiina, Korhola nro 3.

Puoliso: 26.12.1797 Margareta Juhontr. Kokkonen s. Ristiina, Puntala trp.
Lapset:
Heikki Pyykin . Tauluun 5

Taulu 5
4. Heikki Esaiasp. Pyykin, (Taulusta 4, isä Esaias Pyykin)

Puoliso: 26.12.1798 Maija Juhontr. Olkkonen s. Ristiina, Herala trp.

Taulu 6
3. Magnus Paavonp. Pyykin, (Taulusta 2, isä Paavo Pyykin) s. noin 1777 Ristiina, Korhola nro 3.

1. puoliso: 18.12.1803 Maija Matintr. Valkonen s. Ristiina, Valkola.

2. puoliso: 24.12.1820 Kaisa Matintr. Raad s. Ristiina, Korhola.

Taulu 7
2. Sippo Pyykoin, (Taulusta 1, isä Sippo Pyykoin)

Puoliso: Valpuri

Taulu 8
2. Esaias Pyykin, (Taulusta 1, isä Sippo Pyykoin) s. noin 1733, k. 15.12.1789 Ristiina, Korhola.

Puoliso: Anna Syrjäläinen s. noin 1746, k. 8.5.1801 Ristiina, Korhola nro 7.
Lapset:
Paavo Pyykin , s. noin 1772 Ristiina, Korhola nro 7. Tauluun 9
Heikki Pyykin , s. noin 1775 Ristiina, Korhola nro 7. Tauluun 10
Kristiina Pyykin s. noin 1777 Ristiina, Korhola nro 7.

Taulu 9
3. Paavo Esaiass. Pyykin, (Taulusta 8, isä Esaias Pyykin) s. noin 1772 Ristiina, Korhola nro 7, k. 27.5.1803 Ristiina, Korhola.

Puoliso: 23.12.1792 Anna Petterintr. Taipalin s. noin 1772 Ristiina, Korhola.

Taulu 10
3. Heikki Esaiasp. Pyykin, (Taulusta 8, isä Esaias Pyykin) s. noin 1775 Ristiina, Korhola nro 7.

Puoliso: 26.12.1798 Ristiina Maija Juhontr. Olkkonen s. Ristiina, Herala trp.

Taulu 11
2. Jaakko Pyykoin, (Taulusta 1, isä Sippo Pyykoin) s. noin 1704, k. 26.1.1771 Ristiina, Heikkilä.

1. puoliso: Maria Tarkia s. Ristiina, Martheikkilä.
Lapset:
Abraham Pyykoin . Tauluun 12
Sigfrid Pyykoin

Taulu 12
3. Abraham Pyykoin, (Taulusta 11, isä Jaakko Pyykoin)
Lapset:
Maria Pyykoin s. noin 1770, k. 20.2.1774 Ristiina, Martheikkilä.
Juho Pyykoin s. noin 1775 Ristiina, Martheikkilä, k. 3.9.1775 Ristiina, Martheikkilä.
Salomo Pyykoin k. 16.12.1773 Ristiina, Martheikkilä.
Valpuri    7
K    Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
KOKKONEN     Margareta    4
O    Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
OLKKONEN     Maija    10
Maija    5
P    Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
PAKKANEN?     Martta?    1
PYYKIN     Antti, s. 1756    2, 3
Esaias, s. 1733    1, 8
Esaias, s. 1771    2, 4
Heikki    4, 5
Heikki, s. 1775    8, 10
Kristiina, s. 1777    8
Magnus, s. 1777    2, 6
Margreta    2
Paavo    1, 2
Paavo, s. 1772    8, 9
Paul, s. 1780    2
PYYKOIN     Abraham    11, 12
Jaakko, s. 1704    1, 11
Juho, s. 1775    12
Maria, s. 1770    12
Salomo    12
Sigfrid    11
Sippo    1
Sippo    1, 7
PÖNTINEN     Greta, s. 1721    2
R    Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
RAAD     Kaisa    6
RASA     Leena    3
S    Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
SYRJÄLÄINEN     Anna, s. 1746    8
T    Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
TAIPALIN     Anna, s. 1772    9
TARKIA     Maria    11
V    Suku- ja myöhempi nimi -hakemisto
VALKONEN     Maija    6