Sukututkimus

SUKUTUTKIMUS

Tähän mennessä on tutkittu seuraavia Pyykköjen, Pyykkösten ja Pyykösten sukuhaaroja:

Juuan, Kivennavan, Muolaan, Raudun ja Viekin Pyykköjä.
Enon, Inkerin, Kainuun, Savon Pyykkösiä.
Nurmeksen Pyykösiä.

 

 

Näistä samaa haaraa ovat keskenään seuraavat:

Juuan ja Viekin Pyyköt, Enon, Kainuun Pyykköset ja Nurmeksen Pyyköset.
Nämä sukuhaarat ovat samaa isälinjaa, tällä hetkellä vanhin tunnettu tämän isälinjan edustaja on Paavo Pyykkö s. n. 1520, hän asui Oulujokivarren Ahmaksella. Kirjallista tietoa siitä että nämä ovat samaa sukua ei ole vielä löydetty.  Dnatutkimuksen tietojen mukaan kuitenkin Kainuun Pyykköset ja Juuan Pyyköt ovat keskenään läheisempää sukua, kun taas Nurmeksen Pyykösten ja Viekin Pyyköt osuvat lähemmäksi Oulujokivarren Pyykköihin, myös etunimikäytäntö on näillä haaroilla sama.

Heihin liittyy myös Muolaan Pyyköistä Klemetti Ilmotun jälkeläiset, eroa edellä mainittuihin Pyykköihin n. 700-800 vuotta. Klemetti Ilmotusta tarkemmin Muolaan Pyyköissä.

Kivennavan Pyyköt voivat mahdollisesti olla samaa haaraa kuin Muolaan ”alkuperäiset” Pyyköt, samaan haaraan voivat kuulua myös Inkerin Pyykköset ja Raudun Pyyköt.

Kangasniemen ja  Ristiinan Pyykkösten sukulaisuudesta eri haaroihin ei ole vielä tietoa.

 

Veijo Saloheimon kirjassa Viipurinkarjalaiset kotona ja maailmalla 1541-1620, mainitaan Pyykösistä seuraavaa:

Pyykönen Simo näkyy autioina 1573 Kivennavalla. Vuonna 1582 hänen lisäkseen kirjattiin Heino, Jaakko, Tuomas sekä Muolaasta toinen Tuomas. Vuonna 1590 asui Kivennavan Ahjärvellä Kauppi ja Tuomas, Muolaan Pyykkölässä Matti ja Pekko. Kauppi, Martti ja Pekko karkasivat 1602 Kivennavalta Venäjälle. Savossa asui vuonna 1561 Niilo Laurinpoika Kangasniemen Istrualassa ja Juho Visanpoika Kangaslammin Harjurannalla. Utajärven Ahmaksella näkyy autiona vuosina 1576-97 Paavo. Vuonna 1605 tuli Paltamoon Matti. Reijo asui 1623 Inkerinmaalla Kuivaisin Ignatovassa.

Samassa kirjassa mainitaan Piikeistä seuraavaa:

Piikki Mikko asui 1549 Valkjärvellä ja Heino oli 1582 autioina. Vuonna 1590 Heino asui Valkjärven Veikkolassa ja Muolaan päiväkivessä Kauppi joka karkasi Venäjälle 1602. Vuonna 1613 mainitaan Räisälän Järvenpäästä Olli Piikkinen, todennäköisesti 1590 Valkjärven Hampaalassa asuneen Juho Piikkisen sukua. Sippo näkyy 1640-41 Pielisjärvellä. Piikit toimivat 1600-luvulla muutamassa sukupolvessa Juvan nimismiehinä.

Piikeistä ainakin Sippo Pielisjärveltä, on Pyykösiä.

 

Osa sukututkimus tiedoista on hiskistä, joten tarkistaminen on paikallaan!

 

SUKUHAARAT

Pohjois-Suomi

Pohjois-Karjala

Karjalankannas

Savo

Inkeri

 

Sukututkimuksesta