Jäsenille/jäseneksi

Sukuseuran säännöt

Sukuseura kokoontuu vähintään sääntöjen määräämän kolmen vuoden välein, mutta välivuosina voidaan pitää sukutapaamisia, järjestää retkiä ja muutoinkin edistää suvun yhteenkuuluvuutta.
Jäsenet ovat sukuseuralle tärkeitä. Tällä hetkellä jäseniä on n. 270. Jäseneksi voi liittyä säännöissämme mainituin edellytyksin.
Täytä oheinen: Jäsenhakulomake ja lähetä hakemus sukuseuran osoitteeseen Pyykkö, Pyykkönen ja Pyykönen Sukuseura ry. Hannu Pyykkö Ruotutie 8, 80710 Lehmo, Finland kirjeellä. Jäsenmaksut(10 € /vuosi,/ hlö. Alle 18vuotias henkilö voi hakea jäseneksi mutta häneltä ei mene jäsenmaksua). Sukuseura lähettää jäsenyyttä hakevalle tilisiirtolomakkeen jolla jäsenmaksun voi suorittaa sukuseuran tilille: Pielisen Osuuspankki 551401-26224.
Sukuseuran tehtävänä on kerätä, arkistoida ja tiedottaa jäsenille uusista tietoon tulleista tutkimustuloksista. Tiedottamisessa käytetään pääsääntöisesti sukuseuran internetsivuja: http://www.pyykko.fi
Sukukokouksissa pidetään esitelmiä, luentoja tutkimuksen edistymisestä ja mitä tietoja lisää on edellisestä tapaamista on kertynyt. Sukukokouksissa on näytteillä mm. tutkimusaineistoa, tutkimustuloksia, karttoja, valokuvia. Mahdollisuuksien mukaan sukukokouksissa järjestetään viihteellistä ohjelmaa, taide- kirjallisuus- ja käsityönäyttelyjä sekä arpajaisia. Sukukokouksista ilmoitetaan seuran internet sivujen lisäksi, joko jäsenkirjeellä taikka sukuseuran kotipaikkakunnan Lieksan alueen lehdissä.
Hallitus 05.07.2012