Sigfred Pyköin

Sigfredin nimi lienee suomeksi ollut Sippo tai Sipo. Hän oli kuolintietojen perusteella syntynyt n. 1645 ja hän kuoli 29.9.1735 Viekissä 90 vuotiaana. Kovin luotettavia eivät nuo kuoliniät varhaisissa rippikirjoissa ole mutta hän muutti 1668 ruptuurisodan jälkeen Nurmeksesta Viekiin. Joten aika lähellä tuo kuolinikä joka tapauksessa on. Sippo mainitaan ensimmäisen kerran Viekissä Turulan tilalla nro:13 tilattomana 1668 ja 1670 alkaen tilallisena. Kyseinen tila on Jehki Simananpoika Hilosen perustama v. 1618, ennen Sippoa tilan omisti Karppa Jehkinpoika Hilonen vuoteen 1656. Tila tyhjentyi asuttajistaan ruptuurisodan (1656-61) seurauksena. Sipon sukunimi oli alunperin Pyykönen, Pyyköksi tuo muuttui hänen jälkeläisillään n. 1750.

Hänestä löytyy muutama, tuomikirja alla niistä 4. 1705 tiedän hänen käyneen oikeutta kun toinen henkilö tuli hänen pykältämälleen kaskimaalle Kolmisopen alueella. Alue kuulunee nykyisin Ruosman kylään. Riita tuomittiin niin että sato meni puoliksi molempien osallisten kanssa. Asiasta löytyy maininta Veijo Saloheimon kirjasta Pielisjärven historia.

Tuomiokirjoista ja niiden hausta löytyy tietoa Käkisalmen tuomiokirjat linkistä. http://www.narc.fi/Arkistolaitos/tma/kaki/ttsl/ttsl144.htm

Kyseisessä linkistä käy hyvin ilmi miten monessa eri muodossa, on Pyykön/Pyykönen nimeä eri aikoina kirjoitettu. Kaikki Viekiin, YliViekiin ja ”Sigfred”:iin liittyvät tuomiokirjat koskevat samaa henkilöä, etu- ja sukunimen muoto vaihtelee.

Sippo asutti tilaa vuoteen 1728, Turulan tilan uudeksi omistajaksi tuli Iisakki Turunen. Syytä miksi Sippo siirtyi tilalta Pyykkölän vaaraan (joka myöskin on aluperin ortodoksien perustama v 1637, Vasila Perttunen), emme vielä tiedä, ikäkin lienee jo painanut tuolloin. Hänen poikansa Matti s. 1707 oli tuolloin 21 v.

Matti muutti Pyykkölän vaaralle tilalle nro 6, Matti kuoli 7.9.1741 ja hänen kuolemansa ajoittuu Pikku-vihaan 1741-43, kuolinsyytä ei vielä tiedetä. Matin puoliso Margareta Määttänen meni Matin kuoleman jälkeen naimisiin Pekka Valliuksen kanssa ja muutti Juuan Vuokkoon. Matin poika Antti muutti mukana ja hänestä tuli kotivävy Pekan taloon.

Pyykkölän vaaran tila oli 1744 Matti Tuppuraisella, jonka jälkeen tilalla jatkoi Heikin s. 1679 kuoli 20.11.1729, poika Heikki 1745-1800.

Sipon lapsista Olli perheineen katoaa jonnekin, hän joko kuoli tai muutti muualle ison-vihan aikana tai sitä ennen.

Varmaa todistetta Sipon kaikista lapsista meillä ei ole, isoviha 1713-1721 aiheutti osaltaan tietojen katoamisen. Epäilen Sipolla olleen 2 puolisoa joista ensimmäinen lapsia olisivat Paavo, Olli ja Susanna. Toisen puolison lapsi olisi Matti

 

 

 

 

 

 

 

 

Fältes Matz Sastamoin i Yliwiekj till 3 marker för swars lösa emot Sigfredh Pyyköin om dett han skulle hafwa hans Pykölickö huggit och een skiella som haar denne Pyykös häst om halsen hengt, , och hendrich Aahlholm sadhe sigh bewisa stemdt hafwa.

Yläviekistä olevalle Matz Sastamoiselle langetettiin maksettavaksi 3 markkaa sakkoa siitä, että tämä oli Sigfredh Pyykön (Pyyköin) haasteen saatuaan jättänyt tulematta käräjille vastaamaan siitä, että hän oli mahdollisesti hakannut Sigfred Pyykön Pykälikön ja (ottanut) kellon, joka on ollut Pyykön hevosen kaulassa. Hendrich Aalholm sanoi todistavansa tämän paikkansa pitäväksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alldenstund Påhl Safwolain i Yliwieckj haar sigh till-ägnat och nederhuggit Sigfredh Pyykös ibm Pykulickö till 1 ta Landh Vungefähr, som han sielf tillstår och före- bär sigh eij hafwa wist att dett någon Pykölickö wara skulle. Dy fältes han till 9 marker Lijkmätigt dett 41 Cap: i Byg: B:L.L: och afasades att han med samma Swidie till denne Pykölickö afstår och sigh eij wijdare därmedh befattar.

Koska Yliviekistä oleva Påhl Safvolain on itselleen anastanut ja hakannut samoin Yläviekistä olevan Sigfredh Pyykön Pykälikön suunnilleen 1 tynnyrinalan Maahan saakka, jonka hän itse tunnustaa ja sanoo syyn siihen olleen, ettei ole tiennyt, että olisi olemassakaan mitään Pykälikköä. Niinpä hänelle langetettiin maksettavaksi 9 markkaa Maanlain Rakennus Kaaren Luvun 41 mukaisesti ja julistettiin tuomiona, että hän luopuu tästä samasta Kaskesta eikä enää käy siihen käsiksi millään tavalla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkiones Säxman Sigfred Pykoin i Ylimägj beklagade sig öfwer Johan Laukoin ibm det han på honom osanning uthsppridt som hade han gifuit Capellanen Herr Marco Wendalis den walmars Kiorttel hwill-ken han af en döödh tiggiare skall afklätt och sig tillwällatt, påståendes han det han måtte sådant antingen bewijsa eller och för denne honom tillagde beskyllning lagligen Plichta. Lakonen sade att han af andres tahl sådant förnummit, men kunde nu ingen nampngifua, eij heller på något sätt detta

Ylimäestä (Ylimägj) kotoisin oleva Kirkon Kuudennusmies Sippo Pyykkö (Sigfred Pykoin) valitti samoin Y:stä kotoisin olevasta Jussi Laukkasesta (Johan Laukoin), että tämä on levittänyt hänestä perätöntä tietoa, että hän muka olisi antanut Kappalainen, Herra Marco Wendalikselle sarkakankaisen hameen, jonka hän (SP) on muka riisunut kuolleelta kerjäläiseltä ja anastanut itselleen. Pyykkö vaati, että Laukkasen on tällainen väite joko osoitettava todeksi tai myös, että Laukkanen on tällaisesta häneen kohdistuneesta syytöksestä laillisesti pantava maksamaan Sakkoa. Laukkanen sanoi, että hän on tällaista saanut tietää toisten puheista, mutta että hän nyt ei voinut mainita ketään nimeltä, ei myöskään millään tavalla tätä…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tämän käännös puuttuu

Comments are closed.