2007, Kangasala

YLENTELÄN JUHANLAN PYYKKÖJEN SUKUSEURAN KOKOUS 30.9. 2007 ÄIJÄLÄSSÄ KANGASALALLA

Ylentelän Juhanlan Pyykköjen sukuseuran vuosikokous pidettiin 27 osallistujan kesken syksyisessä Äijälässä Kangasalalla. Kokouksen puheenjohtajana toimi Pekka Pyykkö, sihteerinä Maria Ylärakkola. Kokouksen alussa kukitettiin suvun vanhin paikalla oleva jäsen Maire Pyykkö.

Hallituksen jäsenistä jatkavat Pekka Pyykkö, pj:na, sihteeriksi valittiin Maria Ylärakkolan tilalle Anna-Liisa Riepponen, rahastonhoitajana jatkaa Marja Johansson, muina jäseninä Kyösti Pulliainen, sekä Sami Pyykkö, joka jatkaa jäsenrekisterin hoitajana. Maksaneita jäseniä oli ennen vuosikokousta 21. Jäsenmaksun suuruus päätettiin pitää samalla tasolla kuin aikaisempana vuotena, 10€. Hallitus on kokoontunut viisi kertaa kuluneen toimintavuoden aikana, joista kolme puhelinkokousta. 8.-11.6. 07 järjestettiin Karjalan retki, jossa käytiin mm.Ylentelän Pyykönmäellä, Kivennavan kirkonkylässä, Siiranmäellä, Terijoella ja Raudussa.

Kokouksessa katsottiin video Pyykönmäen talonpaikkojen etsinnästä. Kaikkien 11 talon paikat hyvin suurella todennäköisyydellä löydettiin gps-paikantimen, vanhojen topografikarttojen, muistitiedon ja Maire Pyykön kasvintuntemuksen avulla.

Kokouksessa käytti puheenvuoron myös Pyykköjen sukuseuran puheenjohtaja Seppo Pyykkö. Hän kertoi DNA -tutkimuksesta sukuhaarojen sukulaisuuden varmistajana. Seppo valotti myös henkilötietosuojalain periaatteita sukututkimuksessa. Kyösti Pulliainen kertoi 90- vuotiaan Suomen itsenäisyytemme dramaattisista alkuajoista Ylentelässä. Kokouksessa tuotiin myös esille mahdollinen liittyminen virallisesti Pyykköjen sukuseuraan sen itsenäiseksi alajaostoksi. Asia tullaan esittämään seuraavassa yleisessä kokouksessa. Ylentelän Juhanlan Pyykköjen sukuseura on onnistunut jo heti ensimmäisenä toimintavuotena yhdistämään sukumme jäseniä hienosti ja osoittanut tarpeellisuutensa.

Pekka Pyykkö

Comments are closed.