2011 Forssa

Pyykköjen sukuseuran Muolaan haaran tapaaminen

Vuonna 2005 Pohjois-Karjalassa perustettu Pyykösten, Pyykkösten ja Pyykköjen sukuseura: sukututkimuksen ja DNA-näytteiden perusteella suvun kantaisä löytyikin Karjalan Kannakselta. Näillä perusteilla Muolaan Pyyköt kokoontuivat ensimmäiseen Muolaan haaran Pyykköjen sukutapaamiseen Forssaan.

Paikalla oli 33 Muolaan sukuhaaran edustajaa kolmesta sukupolvesta. Sukuseuran jäsen Kari Pyykkö Lieksasta on ansiokkaasti suorittanut sukututkimusta. Klemetti Ilmottu on suvun kantaisä, jonka vaiheet on pitävästi todistettu jo vuodesta 1640 asti. Tutkimukset jatkuvat ja tietoa saadaan sukututkimuksen ja DNA-tutkimusten perusteella. Suvun vaiheet liittyvät Muolaan pitäjän Pyykkölän kylään, josta on lähdetty Lieksaan, Nurmekseen, Ristijärvelle, Utajärvelle ja Oulun seudulle.

Tilaisuuden avasi suvun jäsen Matti Pyykkö. Tämän jälkeen nautittiin yhteinen ateria. Sukuseuran varapuheenjohtaja Leila Sundman alusti tilaisuutta mm. karjalaisuuden siirtämisestä seuraavalle sukupolvelle ja karjalaisuuden vaalimisesta.

Koska tilaisuudessa oli paljon sellaisia, jotka olivat ensimmäistä kertaa sukutapaamisessa, jokainen läsnäolija kertoi oman tarinansa. Ja olihan paikalla paljon serkkuja ja pikkuserkkuja joille Pyykön suvun tapahtumat olivat tuttuja. Tästä kehkeytyikin erittäin lämminhenkinen keskustelu, jossa nauru ja kyyneleet vuorottelivat.

Koska Karjalan ja kotiseudun menettäminen oli leimaa-antavana tapahtumana lapsuudessa ja nuoruudessa, sekä osin vielä aikuisuudessakin, tuli se esille jokaisessa puheenvuorossa. Kahvittelun jälkeen keskustelu jatkui iloisissa merkeissä. Koska Pyykköjen suku on yhteinen asiamme, päätimme, että tapaamiset jatkuvat sukuseuran toiminnan puitteissa.

Esitettiin myös ajatus kotiseutumatkan järjestämisestä Muolaaseen Pyykköjen synnyinseuduille, koska on vielä suvun jäseniä, jotka tietävät ja tuntevat paikat siellä. Tämä on arvokas osa perinteen säilyttämisestä seuraaville sukupolville.

Forssassa 15.10.2011 sukuseuran puolesta Leila Sundman ja Matti Pyykkö

Comments are closed.